Tispene:

Jeg har 3 tisper boende hjemme. Det er Arja, Bjørk og Caijsa

Arja er datter av Choy og Ailo.

Bjørk flyttet til oss i desember 2020 og er datter av Senja og Ailo.

Caijsa er datter av Bjørk og Camo.

Arja & Choy Feb.2020

Arja & Choy Feb.2020